Didaktika

V predaji - počet čísiel 4
Cena ročného predplatného: 79,00 € / 6 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
32

Periodicita
dvojmesačník

Typ produktu
Tlačený časopis

Odborný dvojmesačník pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, vedúcich projektových tímov, tímov pre rozvoj školy a pre vedúcich metodických orgánov škôl a školských zariadení.

Informuje pedagogickú a odbornú verejnosť o dianí v oblasti vývoja a zavádzania nových metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a o možnostiach uplatňovania efektívnych prístupov v edukácii. Prispievateľmi sú skúsení odborníci v didaktike, metodike predmetov, erudovaní pedagogickí a odborní zamestnanci všetkých typov škôl a školských zariadení, pracovníci špecializovaných pracovísk, riaditelia škôl.

DIDAKTIKA:

 • monitoruje aktuálne dianie v oblasti vývoja, prezentácie a uplatňovania moderných foriem a metód realizácie procesu výučby,
 • je platformou pre výmenu skúseností v oblasti zavádzania nových prístupov a prostriedkov do vyučovacieho procesu,
 • zastrešuje výmenu skúsenosti v oblasti manažovania tímu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov o zmenách v legislatíve v predmetnej oblasti,
 • informuje prostredníctvom erudovaných odborníkov,
 • ponúka odborné články k aktuálnym témam realizácie procesu výučby a výchovy pri dodržiavaní didaktických zásad.

Časopis je určený:

 • vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom všetkých typov škôl a školských zariadení,
 • pedagogickým zamestnancom vykonávajúcim špecializované činnosti podľa § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v kariérových pozíciách vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia,
 • vedúcim projektových tímov,
 • inkluzívnym tímom,
 • vedúcim tímov pre rozvoj školy,
 • metodikom teórie a praxe vyučovania,
 • vedúcim vzdelávacej oblasti, študijného odboru, záujmovej oblasti,
 • školským koordinátorom vo výchove a vzdelávaní,
 • školským špecialistom vo výchove a vzdelávaní,
 • supervízorom.

Výhody časopisu:

 • publikovanie pôvodných, dosiaľ nezverejnených odborných textov,
 • ľahká orientácia a prehľadnosť textu,
 • aktívna spolupráca s erudovanými odborníkmi,
 • príklady a skúsenosti skvelých didaktikov a metodikov z praxe.

Informácia pre nových predplatiteľov: Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.