Verejné obstarávanie - právo a prax

ASPI produkt

Časopis je dostupný
v systéme ASPI

V predaji - počet čísiel 3
Cena ročného predplatného: 129,00 € / 6 čísel
V predaji - počet čísiel 3
Cena ročného predplatného: 149,00 € / 6 čísel
V predaji - počet čísiel 3
Cena ročného predplatného: 179,00 € / 6 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
40

Periodicita
dvojmesačník

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1339-5963

ISSN
2453-6512

ISSN
2453-6512

Odborný dvojmesačník obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre podnikateľskú, aj nepodnikateľskú sféru.

Časopis je určený:

 • verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom,
 • záujemcom a uchádzačom, medzi ktorých radíme podnikateľov, nepodnikateľov, obce, mestá a pod.,
 • širokej právnickej, ale aj neprávnickej verejnosti venujúcej sa problematike verejného obstarávania.

Cieľom je:

 • monitorovať aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, eurofondov, dotácií a súvisiacich poznatkov,
 • mapovať legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom,
 • prinášať aktuálny prehľad súdnych rozhodnutí na národnej a nadnárodnej úrovni,
 • spracúvať najdôležitejšie súdne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a Súdneho dvora EÚ a zdôrazniť ich dôležitosť pre prax,
 • upozorňovať na vážne pochybenia pri procese verejného obstarávania,
 • prinášať rôzne odporúčania prostredníctvom erudovaných odborníkov.

Prednosti časopisu, ktoré oceníte:

 • nezávislé, odborne spoľahlivé a aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov a dotácií,
 • správnosť a garancia, relevantnosť informácií spracúvaná najlepšími odborníkmi z praxe,
 • praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky

Našimi prispievateľmi sú:

Právnici z praxe pôsobiaci u najväčších verejných obstarávateľov, členovia občianskeho združenia “Okrúhly stôl obstarávania“, predstavitelia spoločnosti eBIZ, advokáti, sudcovia a ďalší odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.

Súčasťou predplatného je prístup na internetový portál www.vovpraxi.sk

Časopis Verejné obstarávanie - právo a prax tlačený časopis  Minimum  Smart  Štandrard
online časopis s archívom      
Aktuality      
Výzvy      
Otázky a odpovede – možnosť zadať 5 otázok ročne      
Legislatíva Právne predpisy      
Metodické usmernenia      
Všeobecné metodické usmernenia      
Výkladové stanoviská      
Monitoring legislatívneho procesu      
Otázky a odpovede možnosť zadať 15 otázok ročne      
prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 700)      


Informácia pre nových predplatiteľov:


Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla, a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov. Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.