Zákon o rozhodcovskom konaní - praktický komentár

Na sklade - expedujeme ihneď. U vás do 3 prac. dní
V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Na sklade - expedujeme ihneď. U vás do 3 prac. dní
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
komentár

Dátum vydania
2/2020

Väzba
tvrdá

Počet strán
204

Rozmery
A5 (135x180mm)

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-571-0182-6

ISBN
978-80-571-0183-3

Rozhodcovské konanie (arbitráž) patrí k najpreferovanejším a najpopulárnejším spôsobom alternatívneho riešenia sporov.
Je určené predovšetkým pre riešenie obchodnoprávnych sporov. Popularita arbitráže je badateľná predovšetkým na medzinárodnej scéne, no veľmi rýchlo si našla svojich priaznivcov aj pri riešení čisto domácich (vnútroštátnych) sporov.
Na Slovensku si rozhodcovské konanie prešlo svojím vývojom, kým sa dostalo do podoby, ako ho poznáme dnes. Historický vývoj možno v prvom rade charakterizovať ako pohyb od jedného extrému k druhému. Až v poslednom období došlo k akémusi ustáleniu – predovšetkým od zásadnej reformy slovenskej arbitráže, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2015. 
Od uvedeného dátumu došlo na Slovensku k oddeleniu spotrebiteľskej arbitráže od klasickej obchodnej arbitráže, čo prinieslo novú koncepciu do právnej úpravy slovenského rozhodcovského konania. Slovenská arbitrážna legislatíva je v súčasnosti moderná a zodpovedá medzinárodným štandardom.
Možno konštatovať, že Slovenská republika je z pohľadu rozvoja arbitráže stále iba v začiatočnej fáze a hľadá si svoje miesto. Rozhodcovské konanie má svoj potenciál, pretože ak bude efektívne, dokáže priniesť výrazné ušetrenie nákladov a odľahčenie všeobecných súdov od komplikovaných obchodnoprávnych sporov. Pre dosiahnutie tohto cieľa je však nevyhnutná spolupráca všetkých zainteresovaných strán.
Cieľom komentára je z praktického pohľadu objasniť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní a ich obsah, a priblížiť aj závery relevantnej judikatúry.
Komentár by mal pomôcť zmluvným stranám, ich právnym zástupcom, rozhodcom a v neposlednom rade aj súdom nájsť odpovede, alebo aspoň usmernenie pri riešení otázok súvisiacich s rozhodcovským konaním. Publikácia má potenciál osloviť široké spektrum právnych povolaní a stať sa cennou pomôckou pri riešení prípadov týkajúcich sa rozhodcovského konania.