Novinka

Zákon o výkone detencie - komentár

Pripravujeme
Pripravujeme
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Pripravujeme
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
komentár

Dátum vydania
7/2024

Väzba
mäkká

Počet strán
136

Rozmery
A5

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-571-0686-9

ISBN
978-80-571-0687-6

Publikácia Zákon o výkone detencie – komentár prináša čitateľom podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie. Hoci inštitút detencie v intenciách Trestného zákona a Trestného poriadku pozná slovenský právny poriadok od roku 2006, jej výkon mohol byť fakticky realizovaný až zriadením detenčného ústavu a jeho uvedením do prevádzky. Komentár zahŕňa súvisiace predpisy novelizované v súvislosti s prijatím právnej úpravy výkonu detencie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky a zohľadňuje aj novelizáciu zákona v podobe zavedenia režimu poskytovania zdravotnej starostlivosti v podmienkach detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých ako zdravotníckych zariadení. Komentár je zároveň obohatený aj o analýzu východísk zavedenia detencie v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj existujúcej odbornej literatúry.

V snahe ponúknuť čitateľom účinnú pomoc pri výklade a aplikácii jednotlivých ustanovení zákona o výkone detencie sa autori s ohľadom na ich dlhoročné teoretické a praktické skúsenosti snažia reagovať aj na mnohé relevantné problémy vznikajúce v praxi.

Publikácia je určená nielen pre sudcov a advokátov, ale aj zdravotníckych pracovníkov a odbornú verejnosť, ktorá sa zaujíma o výkon detencie a oblasť ochranných opatrení ukladaných v trestnom konaní.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.