Zdravotný systém Slovenskej republiky

Na sklade - expedujeme ihneď. U vás do 3 prac. dní
V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Na sklade - expedujeme ihneď. U vás do 3 prac. dní
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
11/2020

Väzba
mäkká

Počet strán
176

Rozmery
A5 (148x210mm)

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-571-0281-6

ISBN
978-80-571-0282-3

Cieľom monografie je vysvetliť organizáciu zdravotného systému na Slovensku po roku 2004 a predstaviť dôvody, ktoré viedli k organizácii zdravotného systému postaveného na manažovanej konkurencii. Autor objasňuje spoločenské ciele zdravotného systému a predstavuje sústavu legislatívnych stimulov a regulácií, ktoré definujú organizáciu slovenského zdravotného systému s dôrazom na zdravotné poisťovne, ako kľúčových aktérov zdravotného systému. Podstatou monografie je identifikovať manažérske nástroje v zdravotných poisťovniach v oblasti základných podnikateľských stratégií, akvizičných stratégií a stratégií nákupu zdravotných služieb.

„Pre každú krajinu je veľkou ambíciou vytvorenie a udržiavanie čo najlepšieho zdravotného systému s dostupnými zdrojmi. Tento proces si vyžaduje nastavenie rôznych stabilizačných a regulačných mechanizmov v krajinách, čo je proces systémovo veľmi zložitý. Na tieto fakty reflektuje predložená monografia, ktorá je tematicky orientovaná na ekonomiku a manažment systému zdravotníctva a zaoberá sa komplexným hodnotením zdravotného systému Slovenska a jeho kauzálnych väzieb
v retrospektívnom meradle. Téma je vysoko aktuálna, so silným koncepčným potenciálom, zasahujúca do viacerých dimenzií súvisiacich s ekonomickými, politickými a hospodárskymi procesmi v krajine."
prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

„Úroveň poskytované zdravotní péče je bezesporu možno chápat jako ukazatel vyspělosti země. Vyspělé země měří finanční prostředky vydané ročně na zdravotnictví v poměru ku svému hrubému domácímu produktu. Autor si zvolil ke zkoumání problematiku manažerských nástrojů a strategického řízení v novém modelu organizace zdravotního systému na Slovensku, kterým není v odborné litetaruře, na rozdíl od zkoumání stimulů a regulací, věnována patřičná pozornost."
prof. Ing. Hana Mohelská, PhD.
proděkanka FIM pro vědu a výzkum  Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

„Systémy zdravotnictví se v jednotlivých státech vyvíjí a také reformují, a to s ohledem na společensko-ekonomický vývoj
a specifické vnitřní a vnější vlivy, a výsledkem je víceméně originální řešení systému zdravotnictví. Slovenský „neoliberální" model systému zdravotnictví, uplatňovaný téměř 15 let v praxi, představuje tedy aktuální předmět vědecko-výzkumného zájmu s významným komparativním potenciálem."
doc. Ing. Iveta Vrabková, PhD.
vedoucí Katedry veřejné ekonomiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.