Zdravotný systém Slovenskej republiky

ASPI produkt

Publikácia je dostupná v digitálnej knižnici Smarteca a v ASPI

Predaj ukončený
  • Dostupné v sieti Panta Rhei
V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Predaj ukončený
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
11/2020

Väzba
mäkká

Počet strán
176

Rozmery
A5 (148x210mm)

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-571-0281-6

ISBN
978-80-571-0282-3

Cieľom monografie je vysvetliť organizáciu zdravotného systému na Slovensku po roku 2004 a predstaviť dôvody, ktoré viedli k organizácii zdravotného systému postaveného na manažovanej konkurencii. Autor objasňuje spoločenské ciele zdravotného systému a predstavuje sústavu legislatívnych stimulov a regulácií, ktoré definujú organizáciu slovenského zdravotného systému s dôrazom na zdravotné poisťovne, ako kľúčových aktérov zdravotného systému. Podstatou monografie je identifikovať manažérske nástroje v zdravotných poisťovniach v oblasti základných podnikateľských stratégií, akvizičných stratégií a stratégií nákupu zdravotných služieb.

„Pre každú krajinu je veľkou ambíciou vytvorenie a udržiavanie čo najlepšieho zdravotného systému s dostupnými zdrojmi. Tento proces si vyžaduje nastavenie rôznych stabilizačných a regulačných mechanizmov v krajinách, čo je proces systémovo veľmi zložitý. Na tieto fakty reflektuje predložená monografia, ktorá je tematicky orientovaná na ekonomiku a manažment systému zdravotníctva a zaoberá sa komplexným hodnotením zdravotného systému Slovenska a jeho kauzálnych väzieb
v retrospektívnom meradle. Téma je vysoko aktuálna, so silným koncepčným potenciálom, zasahujúca do viacerých dimenzií súvisiacich s ekonomickými, politickými a hospodárskymi procesmi v krajine."
prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

„Úroveň poskytované zdravotní péče je bezesporu možno chápat jako ukazatel vyspělosti země. Vyspělé země měří finanční prostředky vydané ročně na zdravotnictví v poměru ku svému hrubému domácímu produktu. Autor si zvolil ke zkoumání problematiku manažerských nástrojů a strategického řízení v novém modelu organizace zdravotního systému na Slovensku, kterým není v odborné litetaruře, na rozdíl od zkoumání stimulů a regulací, věnována patřičná pozornost."
prof. Ing. Hana Mohelská, PhD.
proděkanka FIM pro vědu a výzkum  Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

„Systémy zdravotnictví se v jednotlivých státech vyvíjí a také reformují, a to s ohledem na společensko-ekonomický vývoj
a specifické vnitřní a vnější vlivy, a výsledkem je víceméně originální řešení systému zdravotnictví. Slovenský „neoliberální" model systému zdravotnictví, uplatňovaný téměř 15 let v praxi, představuje tedy aktuální předmět vědecko-výzkumného zájmu s významným komparativním potenciálem."
doc. Ing. Iveta Vrabková, PhD.
vedoucí Katedry veřejné ekonomiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava