Novinka

Komentár k Ústave SR

Pripravujeme
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Vydavateľ

Autor
Orosz, Svák a kol.

Typ publikácie
komentár

Dátum vydania
8/2021

Väzba
tvrdá

Počet strán
995

Rozmery
A5 (148x210mm)

Typ produktu
Tlačená kniha

Komentár pripravovaný k 30. výročiu prijatia Ústavy SR, kolektívom jedenástich renomovaných ústavných právnikov pôsobiacich aj na akademickej pôde – na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prináša metodologicky, hodnotovo aj rozsahovo novú verziu komentára k slovenskej ústave. Ambíciou diela je:

- ukotviť hodnotové preferencie SR ako štátu založeného na princípoch vyvoditeľných predovšetkým z čl. 1 Ústavy, ktoré sú prítomné pri výklade všetkých článkov Ústavy,

- podporiť prirodzeno-právnu filozofiu ústavných noriem, najmä v oblasti ochrany ľudských práv,

- v symbióze kazuistiky Ústavného súdu a európskych súdnych dvorov vychádzať zo súdno-precedenčného pôsobenia ich rozhodnutí, čo sa napríklad prejavuje v prelínaní rozhodnutí Ústavného súdu a ESĽP pri komentovaní najmä druhej hlavy Ústavy,

- nekomentovať Ústavu ústami zákonov, ktoré podliehajú viac politickej skaze a byť oporou pre ústavodarcu v smere zachovania súčasných ústavných princípov a hodnôt,

- postihnúť celý ústavný systém SR, ktorý je tvorený nielen Ústavou č. 460/1992 Zb. (priamych novelizácií), ale aj ostatnými relevantnými ústavnými zákonmi.

Publikácia bude vychádzať postupne v troch zväzkoch.