Zákon o štátnej službe - komentár

Posledné kusy - neváhajte s objednávkou!
V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Posledné kusy - neváhajte s objednávkou!
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
komentár

Dátum vydania
2/2023

Väzba
tvrdá

Počet strán
864

Rozmery
A5

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-571-0569-5

ISBN
978-80-571-0570-1

Skúsený autorský kolektív ponúka odborný výklad k zákonu č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý dosiaľ na slovenskom trhu chýbal. Zákon upravuje vzťahy štátnych zamestnancov k štátu pri vykonávaní štátnej služby v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe.

Komentár je rozdelený na jednotlivé časti, ktoré okrem úvodných ustanovení obsahujú úpravu obsadzovania štátnozamestnaneckých miest, vzniku, zmeny a zániku štátnozamestnaneckého pomeru a osobitných oblastí v podmienkach štátnej služby, akými sú napríklad odmeňovanie, služobné hodnotenie, disciplinárna zodpovednosť alebo vzdelávanie štátneho zamestnanca.

Publikácia je obohatená o praktické príklady, ako aj o súvisiacu judikatúru, hoci mnohé inštitúty štátnozamestnaneckých vzťahov neboli dosiaľ predmetom súdneho konania.
Komentár k zákonu o štátnej službe je určený odbornej i laickej verejnosti, služobným úradom, štátnym zamestnancom, zástupcom zamestnancov, advokátom a všetkým záujemcom o túto problematiku.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.