Zákon o štátnej službe - komentár

Predaj ukončený
  • Dostupné v sieti Martinus
  • Dostupné v sieti Panta Rhei
V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Predaj ukončený
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
komentár

Dátum vydania
2/2023

Väzba
tvrdá

Počet strán
864

Rozmery
A5

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-571-0569-5

ISBN
978-80-571-0570-1

Skúsený autorský kolektív ponúka odborný výklad k zákonu č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý dosiaľ na slovenskom trhu chýbal. Zákon upravuje vzťahy štátnych zamestnancov k štátu pri vykonávaní štátnej služby v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe.

Komentár je rozdelený na jednotlivé časti, ktoré okrem úvodných ustanovení obsahujú úpravu obsadzovania štátnozamestnaneckých miest, vzniku, zmeny a zániku štátnozamestnaneckého pomeru a osobitných oblastí v podmienkach štátnej služby, akými sú napríklad odmeňovanie, služobné hodnotenie, disciplinárna zodpovednosť alebo vzdelávanie štátneho zamestnanca.

Publikácia je obohatená o praktické príklady, ako aj o súvisiacu judikatúru, hoci mnohé inštitúty štátnozamestnaneckých vzťahov neboli dosiaľ predmetom súdneho konania.
Komentár k zákonu o štátnej službe je určený odbornej i laickej verejnosti, služobným úradom, štátnym zamestnancom, zástupcom zamestnancov, advokátom a všetkým záujemcom o túto problematiku.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.