Právo a manažment v zdravotníctve

ASPI produkt

Časopis je dostupný
v systéme ASPI

V predaji - počet čísiel 8
Cena ročného predplatného: 109,00 € / 12 čísel
V predaji - počet čísiel 8
Cena ročného predplatného: 129,00 € / 12 čísel
V predaji - počet čísiel 8
Cena ročného predplatného: 149,00 € / 12 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
24

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1338-2071

Odborný mesačník pre oblasť zdravotníctva, zdravotníckych služieb a medicínskeho práva

 • monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení,
 • mapuje aktuálnu legislatívu,
 • informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov.

Časopis je určený:

 • lekárom a sestrám ambulantných zariadení,
 • zdravotníckym pracovníkom v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach,
 • zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií zaoberajúcich sa zdravotníctvom,
 • predstaviteľom akademickej obce,
 • právnikom a sudcom zaoberajúcim sa medicínskym právom,
 • iným odborníkom z tejto oblasti.

V časopise nájdete články na tieto témy:

 • legislatíva v zdravotníctve a jej zmeny,
 • judikatúra z oblasti medicínskeho práva,
 • ako prevádzkovať zdravotnícke zariadenie,
 • právna a ekonomická poradňa, ktorú môžu využívať predplatitelia časopisu zdarma,
 • pracovnoprávne vzťahy a personálny manažment v zdravotníckych zariadeniach,
 • marketing a manažment ambulancie,
 • etika a etické problémy,
 • novinky, trendy v zdravotníctve a ďalšie užitočné informácie.

Súčasťou predplatného je prístup na portál www.pravovzdravotnictve.sk !

Výhody, ktoré portál www.pravovzdravotnictve.sk ponúka:

 • skorší prístup k článkom aktuálneho čísla, pričom všetky zákony a jednotlivé paragrafy nachádzajúce sa v článkoch sú prelinkované na ich znenie,
 • neobmedzený prístup k archívu článkov od roku 2010,
 • plnotextové vyhľadávanie alebo vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo vecnom registri,
 • rýchly prístup k právnym predpisom týždenne aktualizovaných, v časových rezoch,
 • judikatúru k príslušným zákonom,
 • možnosť bezplatne zasielať 5 otázok ročne z oblastí práva a ekonomiky prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk,
 • a ďalšie užitočné informácie.

Prístup do hlavných sekcií portálu majú len predplatitelia aktuálneho ročníka tlačenej verzie časopisu Právo a manažment v zdravotníctve.

Neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!

www.pravovzdravotnictve.sk

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.