Právo a manažment v zdravotníctve

ASPI produkt

Časopis je dostupný
v systéme ASPI

V predaji - počet čísiel 12
V predaji - počet čísiel 12
V predaji - počet čísiel 12
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
24

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1338-2071

Odborný mesačník pre oblasť zdravotníctva, zdravotníckych služieb a medicínskeho práva

 • monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení,
 • mapuje aktuálnu legislatívu,
 • informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov.

Časopis je určený:

 • lekárom a sestrám ambulantných zariadení,
 • zdravotníckym pracovníkom v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach,
 • zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií zaoberajúcich sa zdravotníctvom,
 • predstaviteľom akademickej obce,
 • právnikom a sudcom zaoberajúcim sa medicínskym právom,
 • iným odborníkom z tejto oblasti.

V časopise nájdete články na tieto témy:

 • legislatíva v zdravotníctve a jej zmeny,
 • judikatúra z oblasti medicínskeho práva,
 • ako prevádzkovať zdravotnícke zariadenie,
 • právna a ekonomická poradňa, ktorú môžu využívať predplatitelia časopisu zdarma,
 • pracovnoprávne vzťahy a personálny manažment v zdravotníckych zariadeniach,
 • marketing a manažment ambulancie,
 • etika a etické problémy,
 • novinky, trendy v zdravotníctve a ďalšie užitočné informácie.

Súčasťou predplatného je prístup na portál www.pravovzdravotnictve.sk !

Výhody, ktoré portál www.pravovzdravotnictve.sk ponúka:

 • skorší prístup k článkom aktuálneho čísla, pričom všetky zákony a jednotlivé paragrafy nachádzajúce sa v článkoch sú prelinkované na ich znenie,
 • neobmedzený prístup k archívu článkov od roku 2010,
 • plnotextové vyhľadávanie alebo vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo vecnom registri,
 • rýchly prístup k právnym predpisom týždenne aktualizovaných, v časových rezoch,
 • judikatúru k príslušným zákonom,
 • možnosť bezplatne zasielať 5 otázok ročne z oblastí práva a ekonomiky prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk,
 • a ďalšie užitočné informácie.

Prístup do hlavných sekcií portálu majú len predplatitelia aktuálneho ročníka tlačenej verzie časopisu Právo a manažment v zdravotníctve.

Neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!

www.pravovzdravotnictve.sk

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.