Portál pracovnepravo.sk

V predaji
Cena ročného predplatného: 139,00 € / 12 čísel
V predaji
Cena ročného predplatného: 209,00 € / 12 čísel
V predaji
Cena ročného predplatného: 269,00 € / 12 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ produktu
Online

Typ produktu
Online

Typ produktu
Online

Odborný portál pracovnepravo.sk je určený predovšetkým zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, personalistom, manažérom ľudských zdrojov a právnikom zaoberajúcim sa pracovným právom.

Portál ponúka okrem aktualít a prehľadu legislatívnych zmien aj množstvo odborných článkov skvelých autorov, ktorí sa delia s čitateľmi o svoje poznatky, skúsenosti a vedomosti z praxe, v snahe o rozšírenie prehľadu z neustále sa vyvíjajúcej oblasti pracovného práva. 

Súčasťou portálu pracovnepravo.sk je tiež časopis Bezpečnosť práce v praxi – odborný mesačník pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Portál pracovnepravo.sk a odborný časopis Bezpečnosť práce v praxi je tak skvelým a užitočným tandemom, ktorý čitateľom pomáha orientovať sa v komplexnej problematike pracovného práva v kontexte legislatívnych zmien dotýkajúcich sa širších pracovnoprávnych vzťahov, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

K dispozícii sú jednotlivé produktové balíčky portálu pracovnepravo.sk ŠTANDARD, PRÉMIUM A TOP, z ktorých si určite vyberie každý!

Základný produktový balíček Štandard obsahuje:

 • odborné články z oblasti pracovného práva (pracovnoprávne vzťahy, personalistika),
 • správy o aktuálnom dianí a o pripravovaných legislatívnych zmenách,
 • právne predpisy,
 • online časopis Bezpečnosť práce v praxi vrátane jeho archívu od roku 2011.

Rozšírený produktový balíček Prémium obsahuje:

 • odborné články z oblasti pracovného práva (pracovnoprávne vzťahy, personalistika),
 • správy o aktuálnom dianí a o pripravovaných legislatívnych zmenách,
 • riešené príklady z praxe,
 • analýzy súdnych rozhodnutí,
 • vzory dokumentov,
 • právne predpisy,
 • monitoring legislatívneho procesu,
 • prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 4 400),
 • možnosť zadať 15 vlastných otázok ročne,
 • online časopis Bezpečnosť práce v praxi vrátane archívu od roku 2011.

Komplexný produktový balíček TOP obsahuje:

 • odborné články z oblasti pracovného práva (pracovnoprávne vzťahy, personalistika),
 • správy o aktuálnom dianí a o pripravovaných legislatívnych zmenách,
 • riešené príklady z praxe,
 • analýzy súdnych rozhodnutí,
 • vzory dokumentov,
 • právne predpisy,
 • judikatúru,
 • komentáre,
 • smart dokumenty,
 • monitoring legislatívneho procesu,
 • prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 4 400),
 • možnosť zadať 15 vlastných otázok ročne,
 • online časopis Bezpečnosť práce v praxi vrátane archívu od roku 2011.