Novinky v ASPI k 31. 10. 2017

ku dňu 30.9.2017 sme pridali do ASPI nasledovné dokumenty:

- do modulu Vybraná judikatúra:
Kecerman P., Ficová K. - Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (2017)

- do modulu Literatúra::
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 9/2017 (15 článkov)
Dane a účtovníctvo v praxi č. 9/2017 (15 článkov)
DPH v praxi č. 9/2017 (14 článkov)
Duševné vlastníctvo č. 3/2016 (16 článkov) a č. 4/2016 (18 článkov)
Právo pre ROPO a obce v praxi č. 9/2017 (11 článkov)
Právny obzor č. 2/2017 (11 článkov), č. 3/2017 (14 článkov), č. 4/2017 (16 článkov) a č. 2/2002 (13 článkov)
Bezpečnosť práce v praxi č. 7-8/2017 (10 článkov) a č. 9/2017 (10 článkov)
Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2017 (18 článkov)
Súkromné právo č. 4/2017 (6 článkov)
Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (76 dokumentov)
Dôvodové správy (7 dokumentov) ku: 213, 215, 216, 217, 218, 219 a 224/2017 Z.z.

- do modulu Publikácie:
monografie:
Benedik, M . Sporové konanie pre každého. Keď sa už súdu nedá vyhnúť (2017)
Černáková, J. - Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku (2017)
Konečná Veverková i. – Rozpočet obce a vyššieho územného celku (2017)
komentáre
Griga, Marek: Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu – komentár. Komentár k vyhláške č.155/2016 Z.z.
Solej, Andrej; Solejová, Tatiana. Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár. 2016. Komentár k zákonu č. 190/2003 Z.z.

- do modulu Preklady:
dva nové preklady v anglickom jazyku
zákon č. 124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Act on occupational health and safety)
vyhláška č. 121/2002 Z. z. - Vyhláška o požiarnej prevencii (Regulation on Fire Prevention).

- do modulu Samospráva – MUNI:
128 dokumentov

- do modulu EÚ dokumenty:
985 záznamov

- do modulu Vzory:
108 upravených alebo doplnených – nových vzorov z oblasti Pracovného práva

- modul Judikatúra:
zo zdrojov nesťahovaných automatom:
Dane v súdnej praxi č. 3/2017 (27 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 24.10.2017 - 2.501.888 dokumentov

ku dňu 30.9.2017 sme pridali do ASPI nasledovné dokumenty:

 

-          do modulu Vybraná judikatúra:

Kecerman P., Ficová K. - Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (2017)

 

-          do modulu Literatúra::

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 9/2017 (15 článkov)

Dane a účtovníctvo v praxi č. 9/2017 (15 článkov)

DPH v praxi č. 9/2017 (14 článkov)

Duševné vlastníctvo č. 3/2016 (16 článkov) a č. 4/2016 (18 článkov)

Právo pre ROPO a obce v praxi č. 9/2017 (11 článkov)

Právny obzor č. 2/2017 (11 článkov), č. 3/2017 (14 článkov), č. 4/2017 (16 článkov) a č. 2/2002 (13 článkov)

Bezpečnosť práce v praxi č. 7-8/2017 (10 článkov) a č. 9/2017 (10 článkov)

Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2017 (18 článkov)

Súkromné právo č. 4/2017 (6 článkov)

Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (76 dokumentov)

Dôvodové správy (7 dokumentov) ku: 213, 215, 216, 217, 218, 219 a 224/2017 Z.z.

 

-          do modulu Publikácie:

monografie:

Benedik, M . Sporové konanie pre každého. Keď sa už súdu nedá vyhnúť (2017)

Černáková, J. - Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku (2017)

Konečná Veverková i. – Rozpočet obce a vyššieho územného celku (2017)

komentáre

Griga, Marek: Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu – komentár.  Komentár k vyhláške č.155/2016 Z.z.

Solej, Andrej; Solejová, Tatiana. Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár. 2016. Komentár k zákonu č. 190/2003 Z.z.

 

-          do modulu Preklady:

dva nové preklady v anglickom jazyku

zákon č. 124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Act on occupational health and safety)

vyhláška č. 121/2002 Z. z. - Vyhláška o požiarnej prevencii (Regulation on Fire Prevention).

 

-          do modulu Samospráva – MUNI:

128 dokumentov

 

-          do modulu EÚ dokumenty:

985 záznamov

 

-          do modulu Vzory:

108 upravených alebo doplnených – nových vzorov z oblasti Pracovného práva

 

-          modul Judikatúra:

zo zdrojov nesťahovaných automatom:

Dane v súdnej praxi č. 3/2017 (27 rozhodnutí)

 

celkový počet judikátov k 24.10.2017 - 2.501.888 dokumentov